dofinansowania

dofinansowania

Szukasz instalacji fotowoltaicznej dla domu?

Świetnie trafiłeś mamy dla Ciebie kilka sposobów jak znacząco obniżyć koszty całej instalacji. Załatwimy za Ciebie wszystkie formalności.

1) Dotacja „Mój Prąd”

-Dofinansowanie Mój Prąd pozawala na otrzymanie jednorazowej dotacji do 50% kosztów instalacje fotowoltaiczna ale nie więcej niż 5000 zł,
– Z dotacji mogą skorzystać wszyscy co wykonają i uruchomią mikroinstalację od 2-10 kW na własne potrzeby.
– budżet przeznaczony na bezzwrotne dofinansowanie wynosi 1 000 000 000 zł,
– program będzie realizowany do końca 2025 r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

2) Ulga termomodernizacyjna

Ulga polega na możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania (czyli dochodu) wydatków poniesionych na wymienione w ustawie cele termomodernizacyjne, jednak przy spełnieniu pewnych założeń:

  • prace termomodernizacyjne muszą być zakończone w terminie 3 lat od końca roku, w którym poniesiono pierwszy wydatek

  • wydatki muszą być udokumentowane fakturami VAT, wystawionymi przez podmiot niekorzystający ze zwolnienia VAT

  • kwota odliczenia to 53 tys. PLN, liczone łącznie dla wszystkich inwestycji danego podatnika

  • o ile podatnik dostanie zwrot takich wydatków w jakiejkolwiek formie (dotacje gminne, z funduszy ochrony środowiska, jako ulga podatkowa na podstawie Ordynacji podatkowej), wtedy taki zwrot musi doliczyć do swojego dochodu.

Przykład

Podatnik w roku 2019 poniósł wydatki na inwestycję termomodernizacyjną w wysokości 67 tys. PLN. W zeznaniu podatkowym za rok 2019 wykazał 23 tys. PLN dochodu. W lutym 2020 r. otrzymał dotację na tą samą inwestycję w kwocie 12 tys. PLN. Za rok 2020 miał 100 tys. PLN dochodu.
Jak podatnik może skorzystać z ulgi na przedsięwzięcie termomodernizacyjne?
Rok 2019: w zeznaniu podatkowym za rok 2019 podatnik odliczy 23 tys. PLN, czyli wykaże dochód do opodatkowania w wysokości 0 PLN
Rok 2020: w zeznaniu podatkowym za rok 2020 podatnik wykaże dodatkowy dochód związany z otrzymaną dotacją (12 tys. PLN) i jednocześnie odliczy do tej pory nieodliczone wydatki termomodernizacyjne od maksymalnej kwoty odliczenia (53 tys. – 23 tys. PLN = 30 tys. PLN).
W związku z tym w zeznaniu za rok 2020 wykaże kwotę dochodu w wysokości 82 tys. PLN (100 tys. PLN + 12 tys. PLN – 30 tys. PLN).

Jak podatnik może skorzystać z ulgi na przedsięwzięcie termomodernizacyjne?

3) Nisko oprocentowany kredy z rządowym wsparciem „Czyste powietrze”

Współpracujemy z kilkoma bankami, skontaktuj się z nami a pomożemy Ci uzyskać finansowanie na instalacje fotowoltaiczna.

Czy wiesz, że...

Aby zapewnić wszystkim mieszkańcom świata energię elektryczną wystarczyło by umieścić panele fotowoltaiczne na 0,3 proc. Ziemi?